Episode 232: Tia Carrere

Episode 232: Tia Carrere